az | ru | en
Afət Nəsibli
İxtisas:
Terapevt
Vəzifə:
Dosent
Şöbə:
Nefrologiya

Təhsil

Müddət İxtisas Adı Yer
1976-1982 Müalicə işi Azərbaycan Tibb İnstitutu Bakı, Bakıxanov küc 23

Təcrübə

Müddət Vəzifə Adı Yer
1982-1983 Həkim-interna Semaşko ad. 1N-li xəstəxana Azərbaycan, Bakı
1983-1991 Baş laborant ATU, I Daxili xəstəliklərin propedevtikası kafedrası Azərbaycan, Bakı
1991-1999 Assistent ATU, I Daxili xəstəliklərin propedevtikası kafedrası Azərbaycan, Bakı
1999- hal hazıra qədər Dosent ATU, I Daxili xəstəliklərin propedevtikası kafedrası (2013-cü ildən Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrası) Azərbaycan, Bakı

Təlimlər

Müddət Adı Yer
2015-2016 2 Universitet arasında mübadilə proqramına müvafiq Türkiyə Cumhüriyyətinin “Avrasiya” Universitetində dosent TC, Trabzon

Elmi iş və məqalələr

Adı Müəllif(lər) Nəşr
Orta yaşlı şəxslərdə ÜİX-nin inkişafında dəyişilməsi mümkün və qeyri-mümkün olan risk amillərinin rastgəlmə tezliyi Nəsibli A.A. Qurbanov Y.Z. Rzayeva R.Ə. Novruzova M.S. "Sağlamlıq" jurnalı №3 Bakı 2009. s.188-190
К вопросу профилактики ишемической болезни сердца Nəsibli A.A. Qurbanov Y.Z. Məmmədova İ.M. Azərbaycan Tibb jurnalı, 2009 №2. s.90-92
Sidik turşusu – ürək-damar xəstəliklərinin ağırlaşmalarında risk amili kimi Musayeva T.M. Nəsibli A.A. Qurbanov Y.Z. Azərbayjan Tibb jurnalı, 2010 №1. s.162-167
Metabolik sindromu olmayan II tip şəkərli diabetli qadınlarda urikemiya Musayeva TM. Nəsibli A.A. Əfəndiyev İ.Z. «SAĞLAMLIQ» Curnalı 2011, №3, s.84-88
Частота встречаемости гипергомоцистеинемии у мужчин Азербайджанской популяции при сахарном диабете типа 2 в отсутствии метаболического синдрома и при сочетании с метаболическим синдромом Гурбанов Я.З. Ахадова Ф.Ф. Насибли А.А. Рзаева Р.А. Tibb Elmləri doktoru, professor Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr edilmiş Elmi konfransın materialları, Bakı, 2013, səh.257

Üzvlük

Qurum
Terapevtik tsiklin namizədlik və Universitetin 3205.01-“Daxili xəstəliklər” və 3218.01- “Kardiologiya” ixtisasları üzrə elmi seminar keçirən aprobasiya komissiyasının üzvü
Copyright © 2011 - 2015. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris-Terapevtik Klinikası! Bütün hüquqlar qorunur.