az | ru | en
Tibbi Xidmətlər
Faydalı linklər
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası
Virtual Qarabağ
Azərbaycan Tibb Universiteti
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası
Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası
Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Laborator Analizlərin Nəticələri
Bizim Həkimlər
Sual cavab
Qəbula yazılma
Endoskopiya

Atu-da aparılan qeyri-invaziv müayinələr:

Qastroskopiya

Kolonoskopiya

Bronxoskopiya

Duodenal və bronxial lavajın götürülməsi

Punksion, aspirasion və fırça biopsiyalar

 

İnvaziv müayinə və müalicəvi prosedurlar:

Forceps biopsiyalar

Polipektomiyalar

Yad cismlərin çıxarılması

Mədə balonu yerləşdirilməsi (şişmanlıq terapiyası)

QİS qanaxmalarında band liqasiya və inyeksion terapiya

PEQ (perkutan qastrostomiya) taxılması

ERXPQ

ERXPQ + EST (sfinkterotomiya)

Biliar stentin yerləşdirilməsi və çıxarılması

Üst və alt QİS törəmə darlıqlarında stent yerləşdirilməsi,

QİS Darlıqlarının buji və balonla genişləndirilməsi.

 

 

Ümumi məlumat

   Bizim klinikanın endoskopiya şöbəsi Yaponiyanın Pentax firmasının son istehsal olunmuş (i1000 və EPK-1000 M) yeni cihazları ilə təchiz olunmuşdur. Şöbədə qastroskopiya, kolonoskopiya, bronxoskopiya və ERXP otaqları fəaliyyət göstərir. Burada diaqnostik endoskopiya və invaziv endoskopik proseduralar yüksək peşəkarlıqla icra edilir.

Şöbədə üst və alt qastrointestinal sistemin diaqnostikasi və biopsiyası, qida borusunun varikoz venalarının elastik həlqələrlə bağlanması və skleroterapiyası, selikli qişalardan qanaxma zamanı koaqulyasiya, polipektomiyalar, qastrointestinal daralmalarda bujla dilatasiya və qida borusu, pilor və yoğun bağirsağa endoprotezlərin ( stent) yerləşdirilməsi, yad cisim və bezoarların xaric edilməsi, perkutan endoskopik qastrostomanın taxılması kimi invaziv proseduralar yerinə yetirilir.

   ERXP bölümündə aşağıdakı müdaxilələr həyata keçirilir: endoskopik sfinkterotomiya, diaqnostik xolangio və pankreatoqrafiya, xoledoxdan daşların xaric edilməsi, böyük və sərt daşların mexaniki litotripsiyası, mexaniki sarılıqda öd yollarının drenaj edilməsi (nazobiliar drenaj), öd yollarının daralmasında balon dilatasiya və stent yerləşdirilməsi.

   Endoskopiya şöbəsində aparılan müdaxilələr diaqnostik və müalicə məqsədi ilə aparılır.

 

Şöbə Həkimləri;

Qastroenteroloq- Dr. Vüqar Rəsulov

 

 

 

Copyright © 2011 - 2015. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris-Terapevtik Klinikası! Bütün hüquqlar qorunur.