az | ru | en
Sevda Məcidova
İxtisas:
Terapevt
Vəzifə:
Assistent
Şöbə:
Revmatologiya & Qastroenterologiya

Təhsil

Müddət İxtisas Adı Yer
1970-1976 Müalicə işi ATU Bakı, Azərbaycan
1981-1982 Ordinatura Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu Bakı, Azərbaycan

Təcrübə

Müddət Vəzifə Adı Yer
1982-1993 Baş elmi işçi Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu Bakı, Azərbaycan
1993-hal hazıra kimi Assistent ATU-nun IV Daxili xəstəliklər kafedrası Bakı, Azərbaycan

Təlimlər

Müddət Adı Yer

Elmi iş və məqalələr

Adı Müəllif(lər) Nəşr
Применение Милдроната при сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца. Гамбарова Т.Г. Курбанова З.Д. Меджидова С.А. Юбилейный сборник посвященный памяти проф. А.Агаева 2009.
Сахарный диабет типа 2 и состояние желудка Hidayətov Ə.A., Əlixanova J.Ç., Bayramova S.A., Məcidova S.A. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2012
Xroniki hepatitlər Hidayətov Ə.A. Məcidova S.H. Əlixanova J.Ç. Əliyeva S.A. Tədris-metodik vəsait. 2012
Qaraciyə xəstəlikləri. Hidayətov Ə.A. Məcidova S.H. Əlixanova J.Ç. Əliyeva S.A. Hidayətova L.Ə. Dərs vəsaiti, 2015

Üzvlük

Qurum
Copyright © 2011 - 2015. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris-Terapevtik Klinikası! Bütün hüquqlar qorunur.