az | ru | en
Vəsadət Əzizov Prof.
İxtisas:
Terapevt
Vəzifə:
II Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri
Şöbə:
Heriatriya

Təhsil

Müddət İxtisas Adı Yer
1972-1978 Müalicə işi ATU Bakı, Azərbaycan
1983-1985 Aspirantura Ümumittifaq Kardioloji Elmi Mərkəz (Moskva) Moskva, 3-ya Çerepkovskaya, 15a
1990-1993 Məqsədli doktorantura Ümumittifaq Kardioloji Elmi Mərkəz (Moskva) Moskva, 3-ya Çerepkovskaya, 15a

Təcrübə

Müddət Vəzifə Adı Yer
1978-1979 həkim-interna Bakı ş.1 saylı klinik xəstəxanası
1979-1983 Həkim-terapevt, həkim-kardioloq Naxçıvan Respublika xəst.-sı
1983-1985 Aspirantura ATU Bakı, Azərbaycan
1985-1987 Baş laborant ATU Bakı, Azərbaycan
1987-1990 Assistent ATU Bakı, Azərbaycan
1990-1993 Məqsədli doktorastura Ümumittifaq Kardioloji Elmi Mərkəz (Moskva) Moskva, 3-ya Çerepkovskaya, 15a
1993-1994 Assistent ATU Bakı, Azərbaycan
1994-1998 Direktor ET kardiologiya institutu Bakı, F.Xoyski, 101
1999-h/h Kafedra müdiri ATU Bakı, Azərbaycan

Təlimlər

Müddət Adı Yer

Elmi iş və məqalələr

Adı Müəllif(lər) Nəşr
Cavan şəxslərdə kəskin koronar sindrom: risk amilləri və angioqrafik xüsusiyyətləri V.Ə.Əzizov M.C.Sultanova T.A.Sadıqova Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2014,№1, s.28-30
Факторы эндотелиального повреждения при ишемической болезни сердца В.А.Азизов С.Н.Алиметов Т.А.Садыгова С.М.Мамедли Sağlamlıq (Здоровье), Bakı. 2014, №2, с.178-184
Arterial hipertenziyanın müalicəsinə müasir baxış V.Ə.Əzizov A.E.Məmmədova Sağlamlıq (Здоровье), Bakı. 2014, №2, s.187-190
Возможности компьютерной томографии в оценке состояния коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца В.А.Азизов М.Д.Султанова К.И.Улудаг Л.Г.Эфендиева Евразийский кардиологический журнал. Москва, 2014, №2, с.39-43
Оценка распространенности и характера атеросклеротических бляшек коронарных артерий у больных сахарным диабетом при помощи мультиспиральной компьютерной томографии Азизов В.А., Султанова М.Дж Улудаг К. «Кардиология в Беларуси» № 4 (35), 2014, с.58-64

Üzvlük

Qurum
Avropa Kardiologiya Cəmiyyəti (üzv)
Avrasiya Kardioloqlar Cəmiyyəti (idarə heyyətinin üzvü)
Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti (idarə heyyətinin üzvü)
Rusiya Ultrasəs mütəxəssisləri Cəmiyyətin (üzv)
Tükdilli Xalqların Kardiologiya Cəmiyyəti (üzv)
Kardiologiya jurnalı (Moskva) – red.şurasının üzvü
Evraziyskiy kardioloqiçeskiy jurnal (Moskva) – red. heyyətinin üzvü
Kardioloqiçeskiy vestnik (Moskva) – red. şurasının üzvü
Copyright © 2011 - 2015. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris-Terapevtik Klinikası! Bütün hüquqlar qorunur.